Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Diseminační aktivity projektu I Code the Future v Turecku

Diseminační aktivity projektu I Code the Future v Turecku

Obrázky

Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.