Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Závěrečná schůzka

Závěrečná schůzka

Závěrečná schůzka

Závěrečné mezinárodní setkání našeho projektu I Code The Future se úspěšně uskutečnilo v Praze/České republice, jehož hostitelem bylo Eu&Pro Centrum Vzdělávání a Praxe .

Na schůzi konané ve dnech 25. a 26. září 2023.
 
Na tomto setkání byly všechny organizace hodnoceny projektem po všech stránkách. Všichni partneři se podělili o svá zjištění o nedostatcích, aby bylo zajištěno, že nedostatek bude včas pokryt. Nakonec proběhla poslední diskuse s partnerskými institucemi o diseminačních aktivitách projektu. Setkání bylo zakončeno požehnáním k dokončení tohoto projektu a další spolupráci do budoucna.
DENNÍ PROGRAM
25.09.2023 – pondělí
* 1. intelektuální výstup – sociální/vzdělávací platforma Social-Vet 4.0.
- Stav
- Diskuse
- Detekce chybějících dílů
- Závěr
* 2. intelektuální výstup - Pedagogické počítačové hry pro kódování pro studenty s poruchami učení.
- Stav
- Diskuse
- Detekce chybějících dílů
- Závěr
26.09.2023 - úterý
- Diskuse o závěrečné zprávě se vším potřebným
hodnocení, analýzy a udržitelnost projektu
výstupy.
- Hodnocení závěrečných intelektuálních výstupů
- Strategie šíření
- Diskuse o udržitelnosti výstupů projektu do budoucna.

Obrázky

Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.