Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Zahajovací schůzka

Zahajovací schůzka

Česká republika

V Praze se konalo 1. mezinárodní setkání (Kick-off Meeting) našeho projektu, jehož hostitelem byla koordinující škola Střední škola automobilová a informatiky.

Ve snaze posílit novou generaci kodérů a inovátorů s postižením nebo bez něj zahájil projekt „I Code the Future“ svou cestu dynamickým úvodním setkáním dne 28.6. 2022. Iniciativa vedená Střední školou automobilovou a informatikou a dalšími partnery projektu Eu&Pro, Academia Barcelona, VAGEAD, RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS si klade za cíl vybavit mladé mozky dovednostmi a nástroji nezbytnými k tomu, aby prosperovali ve stále digitálnějším světě.
 
Na úvodním setkání, které se konalo ve Střední škole automobilové a informatiky, se sešla různorodá skupina zainteresovaných stran včetně pedagogů, technologických expertů, komunitních vůdců a nadšených účastníků. Atmosféra bzučela očekáváním a vzrušením, když byly odhaleny vize a cíle projektu.
 
Jádrem „I Code the Future“ je závazek podporovat digitální gramotnost, kreativitu a dovednosti v oblasti řešení problémů u dnešní mládeže s poruchami učení v kontextu kódování. Prostřednictvím řady platforem pro rodiče, vzdělávacích videoher a praktických kódovacích aktivit budou účastníci vedeni na cestu průzkumu a objevování, která odemkne neomezené možnosti technologie.
 
„Věříme, že kódování není jen o psaní řádků kódu, je to o uvolnění představivosti, uvolnění kreativity a utváření budoucnosti pro studenty s mentálním postižením,“ poznamenal ředitel Ing. Milan Vorel při zahajovacím jednání. "S 'I Code the Future' usilujeme o zapálení vášně pro technologie a inovace v srdcích mladých studentů a umožníme jim stát se hodnotnými osobnostmi zítřka."
Tím, že poskytuje přístup ke špičkovým nástrojům a zdrojům, má „I Code the Future“ za cíl překlenout digitální propast pro studenty s učenlivým postižením a zajistit, aby všichni mladí měli příležitost prosperovat v digitálním věku. účastníci odcházeli inspirováni a dychtiví vydat se na tuto transformační cestu. S nadšením a odhodláním si projekt „I Code the Future“ dává za cíl posílit další generaci studentů s poruchami učení a otevřít jim perspektivu do budoucna.
 
Zůstaňte naladěni na aktualizace, jak se projekt rozvine, a sledujte, jak mladé mozky v celé komunitě přijímají sílu kódování a utvářejí pro nás všechny světlejší budoucnost.

Obrázky

Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.