Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Stredni skola automobilni a informatiky

Stredni skola automobilni a informatiky

STŘEDNÍ AUTOMOBILOVÁ A ICT ŠKOLA je kariérní volbou číslo 1 pro všechny zájemce o studium na studentsky přátelské škole vybavené špičkovými pracovišti, na kterých se uplatňují pokročilé technologie. Vysoce profesionální týmy učitelů sdílejí své znalosti a učí naše studenty dovednostem s nadšením a erudicí sobě vlastní. Naši školu tvoří nejen učitelé, ale i odborníci našich partnerských firem. Díky této spolupráci poskytujeme stipendia a školení ve spolupráci s různými institucemi a úřady. Důraz klademe také na neformální vzdělávání získáváním znalostí v rámci volnočasových aktivit (stavba vozidla Kaipan v našem autoservisu, školní webový časopis) a v rámci mimoškolních aktivit (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu – DofE). Rozšiřujeme obzory našich studentů při vzdělávacích exkurzích výrobců automobilů, exkurzí do výrobních provozů v rámci EU a do firemního klimatu či IT specializovaných firem, místních
úřadů a různých institucí. Naši studenti jsou velmi úspěšní v národní i mezinárodní studentské soutěži „Autoopravář roku“ „Automechanik Junior Europe“, ve které získávají nebo opakovaně obsazují přední místa. Nejnovějším úspěchem v oblasti ICT a multimédií je 3. místo v soutěži „JuniorErb“ (krajské pražské kolo) a postup do celostátního finále JuniorErb hodnotí zadání mladých webdesignérů. Potěšilo nás i 4. místo v soutěži o nejlepší Schola Pragensis grafický design plakátu.
Díky zmíněným aktivitám je více než 80 % absolventů naší školy schopno prorazit a najít uplatnění v příslušných oborech své profese.
Studium na naší škole je zárukou úspěchu a úspěchu na celý život. Rčení, které nepadá na uši, jak stejné motto podporují pražští zaměstnavatelé, kteří naši školu v roce 2019 ocenili na 6. nejvyšším místě v soutěži „Škola doporučená zaměstnavateli“.

Adresa Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař
Telefonní číslo +420 242 456 100
Emailová adresa [email protected]
Webová stránka https://skolahostivar.cz/
Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.