Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS"

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS"

Kompetenční centrum odborného vzdělávání „Rižská státní technická škola“ (RSTS) s více než 2 500 studenty a 400 zaměstnanci je největší institucí středního odborného vzdělávání v Lotyšsku. RSTS zajišťuje dlouhodobou vzdělávací politiku ve státě podle Národních standardů odborného vzdělávání, standardů povolání a požadavků trhu práce. Je to veřejný a neziskový subjekt. Úkolem RSTS je připravovat studenty pro práci ve specializovaných profesích a podporovat znalosti, dovednosti a postoje, které odpovídají odborné kvalifikaci a podporují konkurenceschopnost v měnícím se pracovním prostředí. RSTS poskytuje programy středního odborného vzdělávání a výcviku. Poskytuje znalosti a dovednosti požadované pro úroveň 4 odborné kvalifikace. V RSTS je 9 kateder: Auto, Počítač, Obchod, Chemická technologie, Energetika, Strojírenství, Polygrafie, Dřevoobrábění a Železnice. RSTS má také 3 dceřiné jednotky v dalších městech Lavia: Balvi, Kraslava a Limbazi. Dále RSTS plní funkce jako krajské nebo oborové metodické centrum, centrum dalšího vzdělávání učitelů a hodnocení odborné způsobilosti získané mimo formální vzdělávání. RSTS je nejvšestrannějším kompetenčním centrem odborného vzdělávání v Lotyšsku. V současné době je v RSTS realizováno 52 akreditovaných programů odborného vzdělávání. Studijní proces je organizován tak, že osvojení zaměnitelnosti teorie s praktickým výcvikem ve školních dílnách, laboratořích a na praxi později v podnicích a organizacích.
RSTS zavedlo učení založené na práci od roku 2013. V roce 2018/2019 se do něj zapojilo 202 studentů. RSTS podepsala smlouvy s více než 162 zaměstnavateli a organizacemi zaměstnavatelů s cílem zlepšit výměnu mezi podniky a RSTS a poskytnout studentům lepší přehled o různých povoláních.

Adresa Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīga, LV-1010
Telefonní číslo +371 67324146
Emailová adresa [email protected]
Webová stránka https://www.rvt.lv/
Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.