Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Formación Academia Barcelona SL

Formación Academia Barcelona SL

-Formación Academia Barcelona je instituce působící ve Španělsku a mezinárodně působící v oblasti vzdělávání, kurzů, stáží a projektového řízení
 
- Instituce byla nejprve založena v Barceloně a poté se její sídlo přestěhovalo do Córdoby, ale Formación Academia Barcelona nadále aktivně pracuje v Córdobě a Barceloně.
 
-Formación Academia Barcelona má dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání, školení, stáží a projektového řízení. Má mnoho individuálních i institucionálních kontaktů.
 
Formación Academia Barcelona tyto kontakty neustále podporuje školeními, kurzy a projektovými aktivitami. Tímto způsobem vytvořila silnou komunikační a kooperační síť v regionu, zemi a Evropě a zvýšila počet partnerů pro řešení.
 
Formación Academia Barcelona se aktualizuje pro měnící se a rozvíjející se svět. Proto, zejména po karanténách Covid-19, začala kromě oblastí své odbornosti vytvářet vzdělávací obsah a vykonávat aktivity v následujících oblastech.

Adresa Avenida del Gran Capitan 12, 2. Floor, 14003, Cordoba / Spain
Telefonní číslo +34 663 563 260
Emailová adresa [email protected]
Webová stránka https://www.academiabcn.es/
Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.