Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Ludo Game

Ludo Game

Člověče nezlob se: Cílem projektu webové aplikace "Člověče, nezlob se" je nejen poskytnout digitální verzi oblíbené deskové hry, ale také využít tuto hru jako nástroj pro výuku základů programování. Prostřednictvím interaktivních vzdělávacích modulů integrovaných do hry se uživatelé seznámí s klíčovými koncepty programování a algoritmického myšlení. Tyto moduly nabízejí názorné ukázky a praktické cvičení, které uživatelům umožňují lépe pochopit teoretické principy programování prostřednictvím konkrétních herních situací a úkolů.
 
Aplikace je navržena tak, aby hráčům poskytovala interaktivní a zábavný způsob, jak se naučit programovat. Po absolvování každé lekce následuje praktická zkouška, ve které uživatelé píší vlastní kód k řešení herních problémů. Tento přístup umožňuje uživatelům okamžitě aplikovat nabyté znalosti v reálných scénářích, což zvyšuje jejich schopnost porozumět a implementovat programovací techniky. Projekt tak nejen podporuje zábavu a soutěživost, ale také přispívá k rozvoji technických dovedností a logického myšlení, což je cenné pro osobní i profesionální růst uživatelů.

Images

Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.