Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Colors Game

Colors Game

Colors Game

Barvičky:Cílem projektu webové aplikace "Barvičky" je nejen poskytnout zábavnou a interaktivní verzi klasické mobilní hry, ale také využít tuto hru jako nástroj pro výuku základů programování. Tato hra, která tematicky navazuje na "Člověče, nezlob se", vyžaduje od hráčů, aby si pamatovali a spárovali různé herní bloky. Prostřednictvím této hry se uživatelé učí klíčové koncepty programování a algoritmického myšlení, což je dosaženo pomocí interaktivních vzdělávacích modulů integrovaných přímo do hry.
 
Aplikace je navržena tak, aby poskytovala uživatelům praktické zkušenosti s programováním v zábavném a poutavém prostředí. Po každé výukové lekci následuje praktická zkouška, kde uživatelé píší vlastní kód pro řešení specifických úkolů spojených s herními mechanismy paměťové hry. Tento přístup umožňuje uživatelům okamžitě aplikovat získané znalosti v kontextu hry, což posiluje jejich schopnost rozumět a implementovat základní programovací techniky. Projekt tak kombinuje zábavu s edukací, podporuje rozvoj technických dovedností a zlepšuje paměť a koncentraci, což je přínosné pro osobní i profesní růst uživatelů.

Images

Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.