Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Eu&Pro centrum vzdělávání a praxe, s.r.o.

Eu&Pro centrum vzdělávání a praxe, s.r.o.

Eu&Pro byla založena v roce 2017 s cílem podporovat vzdělávání mladých lidí prostřednictvím neformálního vzdělávání a zároveň posilovat klíčové kompetence dospělých v souladu s aspektem celoživotního učení. Instituce působí v oblasti vzdělávání mládeže, školy a vzdělávání dospělých. Eu&Pro začala rozvíjet úspěšné projekty od roku 2017. Díky těmto projektům rozšířila Eu&Pro svůj pracovní prostor a získala svou firemní identitu. Eu&Pro se každoročně účastní desítek projektů převážně v oblasti mládeže a v Praze vítá stovky účastníků. Hlavním účelem těchto projektů je posílení postavení mladých lidí prostřednictvím neformálního vzdělávání.
Dnes má Eu&Pro po celé Evropě více než dvě stě partnerských dohod v oblasti vzdělávání mládeže, odborného vzdělávání, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých.
Kromě toho Eu&Pro vyvíjí společné programy s univerzitami, obcemi, nevládními organizacemi atd. Eu&Pro je expertem na vývoj neformálních a informálních školicích materiálů díky požadavkům mladých lidí.
Eu&Pro má více než 15 certifikovaných pedagogů a více než 20 specializovaných pedagogů/pracovníků s mládeží. Eu&Pro navíc posiluje svou práci s více než 100 dobrovolníky. Tito dobrovolníci jsou mladí lidé účastnící se projektů realizovaných Eu&Pro. Pracoviště dobrovolníků je nejen v České republice, ale po celé Evropě. Tímto způsobem Eu&Pro rozšiřuje svou obchodní síť se vzrůstající dynamikou.
Oblasti odbornosti Eu&Pro jsou následující;
-Osobní rozvoj
-Podnikání, digitální/sociální podnikání
-Digitální transformace ve vzdělávání
-Aktivity, které umožní dobrovolníkům vytvářet inovativní podnikatelské nápady
-Umělecké a řemeslné aktivity pro mladé lidi s omezenými příležitostmi
-Fotografické a divadelní aktivity pro účely sociálního začleňování
- Kurzy projektového řízení
-Hostování projektů Erasmus+ v oblasti mládeže, školního vzdělávání a odborného vzdělávání -Podpora přeshraničních aktivit
korporace se zapojením dobrovolníků po celé Evropě -Navázat strategické partnerství pro výměnu dobra
postupy a inovace
-Vytváření e-platformy
-G.E.D.® Příprava
-Zaměstnatelnost a dovednosti pracovní síly
- angličtina jako druhý jazyk (ESL)
-Aktivity na podporu povědomí o EU a identity EU mezi mladými lidmi
- Vzdálené kurzy (online kurzy)
-Přizpůsobené kurzy vzdělávání dospělých
- Rozvoj klíčových kompetencí v linii celoživotního učení
- Management rodinné psychologie
-Praxe odborného vzdělávání
Kromě výše uvedených kurzů je poskytováno školení v mnoha oborech. Eu&Pro vytváří projekty na základě analýzy potřeb společnosti a vytváří vzdělávací obsah pro tyto potřeby.

Adresa Terronská 947/49 Bubeneč, 160 00 Praha 6 Czech Republic / Prague
Telefonní číslo +420 773 057 939
Emailová adresa [email protected]
Webová stránka https://www.eupro.cz/
Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.