Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Výcvik

Školení odborného vzdělávání a pedagogiky – vše o studentech s problémy s učením v organizacích odborného vzdělávání a přípravy.

Toto školení jim umožní vybavit se novými dovednostmi a znalostmi o gamifikaci a kombinovaném učení a umožní jim přizpůsobit se multidisciplinárnímu přístupu.
Některé z dovedností, které účastníci získají, jsou;
1. Zlepší se kvalifikace účastníků,
2. Účastníci budou schopni vyučovat kódování podle potřeb studentů s poruchami učení, jejichž součástí pedagogika,
3. Implementujte některé vzdělávací herní aplikace efektivněji pro lepší učení studentů s učením potíže,
4. Účastník se zdokonalí v základních pedagogických dovednostech o žácích s poruchami učení.
5. Účastník lépe porozumí potřebám studentů s poruchami učení,
6. Seznamte se s využitím programování v administrativní a organizační oblasti jako součást potřeb společnosti studenti s poruchami učení,
7. Poradci nebo odborníci na speciální pedagogiku se seznámí s tím, jak začlenit pedagogiku, na kterou jsou experti, do hry, které budou vytvořeny jako výsledky projektu pro studenty s poruchami učení,
8. Poradci nebo speciální pedagogové nebo učitelé informačních technologií se seznámí s multidisciplinární prací mezi jejich doménami,
9. Porozumět důležitosti kreativity ve více disciplínách,
10. Porozumět vizuálnímu a digitálnímu umění,
11. Porozumět souvislostem mezi technickými pracemi včetně kódování a speciální pedagogiky,
12. Učitelé informačních technologií se seznámí s tím, jak vytvářet vazby se svými žáky s poruchami učení,
13. Učitelé informačních technologií a speciální pedagogiky budou mít zkušenosti s prací s kolegy v zahraničí na konkrétní cíle,
14. Účastníci se lépe seznámí s blended learning a case-based learningem.
15. Pochopí některé unikátní metody, které se v tradičním vzdělávání v Evropě formálně nepoužívaly,

Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.