Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Game Edible Inedible

Game Edible Inedible

Game Edible Inedible

Pět základních proměnných v této hře způsobuje změny v hraní hry v závislosti na jejich hodnotách. První z našich proměnných určuje, kolik bodů bude hra dokončena, druhá je, kolik záporných bodů selže, třetí je skóre, které má získat postava třešně, čtvrtá je skóre, které má získat vesmírná loď. a konečně pátou proměnnou je rychlost, s jakou se hra hraje. Hodnoty přiřazené těmto proměnným vedou k radikálním změnám ve způsobu hraní hry. Tímto způsobem je odhalena a pochopena důležitost proměnných v kódování.

Images

Download List

# Hra Vysvětlení Odkaz ke stažení
0 Game Edible Inedible
Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.