Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Number Pairs

Number Pairs

Number Pairs

Hra NumberPairs si klade za cíl zlepšit dovednosti v přiřazovacích výrazech a podmínkových příkazech, což jsou základní pojmy v programování. Hlavním účelem hry je najít dvojice výrazů nebo čísel na kartách na obrazovce. Během tohoto procesu musí hráč uchovávat ekvivalenty výrazů ve své mysli a mentálně je porovnávat s jinými kartami. V každém kroku hry byly výrazy přiřazení a srovnávání v paměti počítače sepsány do tabulky a kroky zpracování informací počítačem byly sděleny srozumitelným způsobem.

Images

Download List

# Hra Vysvětlení Odkaz ke stažení
1 Number Pairs
Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.