Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Virtuální multiplikační akce v Turecku

Virtuální multiplikační akce v Turecku

Typ multiplikační akce: Virtuální seminář Pořádající instituce: Van Gençlik Eğitim Akademisi Derneği Město: Van, Türkiye (Zoom)

Cíle semináře:
 
Digitálně šířit výsledky projektu 1 (PPR1) a výsledky projektu 2 (PPR2) širšímu publiku a zlepšit dostupnost a účast.
Využívat online mechanismy zpětné vazby ke zlepšení výsledků projektu na základě profesionálních poznatků.
Zvýšit povědomí mezi pedagogy a úředníky odborného vzdělávání a přípravy o problémech s učením, zejména ve vzdálených kontextech.
Rozšířit akademickou spolupráci prostřednictvím virtuálních platforem.
Používat digitální komunikaci k podpoře výsledků projektu a podpoře partnerství.
Informovat účastníky o technologickém vývoji v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v Turecku a mezinárodně prostřednictvím online nástrojů.
Poskytovat informace o financování EU a příležitostech programu Erasmus+ prostřednictvím virtuálních setkání.
Hlavní předměty semináře: Představení a šíření výsledků projektu prostřednictvím virtuální platformy.
 
Počet účastníků: více než 100
Délka: 200 minut
 
Cílové skupiny: Organizace pracující se studenty s poruchami učení, veřejné a soukromé školské úřady, akademici, další vzdělávací organizace a zástupci sektorů zapojených do digitalizace a IT technologií.
 
Provedení události:
Účastníci byli pozváni 45 dní před seminářem, což zajistilo včasné doručení digitálních pozvánek, které obsahovaly podrobné informace o semináři. Před akcí byla potvrzena účast. Virtuální formát umožnil zahrnutí většího publika nad původní cíl 100 účastníků.
 
Každý účastník obdržel digitální informační balíček obsahující podrobnosti o obsahu semináře, průběhu, řečnících, aktivitách, přestávkách a další relevantní informace. Seminář byl rozdělen do tří bloků:
 
První relace:
Délka: 80 minut
 
Úvodní řeč paní Hatice Subaşı.
Projevy ostatních hostů.
Prezentace výstupů projektu, zdůraznění cílů, výstupů a celkového záměru projektu a situace žáků s poruchami učení před a po projektových aktivitách.
Přestávka: 15 minut
 
Druhá relace:
Délka: 80 minut
 
Interaktivní ukázky platformy Social-Vet 4.0 předvádějící její užitečnost a inovace při řešení problémů studentů s učením. Byl ukázán proces registrace a používání e-platformy.
Úvod do pedagogických her pro kódování, určené pro studenty s poruchami učení v organizacích odborného vzdělávání a přípravy. Účastníci se mohli zapojit do her online a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak pomáhají při učení.
Přestávka: 15 minut
 
Závěrečná sekce:
Délka: 40 minut
 
Otevřené fórum pro otázky a odpovědi, kde se účastníci mohli zeptat úředníků koordinátorské organizace na projekt a jeho výstupy, aby byla zajištěna srozumitelnost a vyřešeny případné pochybnosti.
Sběr odborné zpětné vazby od všech účastníků pro další rozvoj výstupů projektu.
Výsledky události virtuálního multiplikátoru:
 
Digitálním šířením PPR1 a PPR2 širšímu publiku se zvýšila dostupnost a účast.
Ke zlepšení výsledků projektu na základě odborných poznatků byly použity online mechanismy zpětné vazby.
Zvýšené povědomí mezi pedagogy a úředníky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy o problémech s učením, zejména ve vzdálených kontextech.
Rozšířená akademická spolupráce prostřednictvím virtuálních platforem.
Používal digitální komunikaci k podpoře výsledků projektu a podpoře partnerství.
Poskytoval informace o technologickém vývoji odborného vzdělávání a přípravy v Turecku a mezinárodně prostřednictvím online nástrojů.
Informovali účastníky o financování EU a možnostech programu Erasmus+ prostřednictvím virtuálních setkání.

Obrázky

Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.