Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Virtuální multiplikační akce v Lotyšsku

Virtuální multiplikační akce v Lotyšsku

Výsledky události virtuálního multiplikátoru: Rozšířený zásah a účast: Virtuální událost umožnila účast širšímu publiku, což výrazně zvýšilo dosah PPR1 a PPR2. Toto digitální šíření umožnilo jednotlivcům, kteří se nemohli osobně zúčastnit, přístup k výsledkům projektu, což zajistilo široké zapojení a inkluzivitu.

Zpětná vazba v reálném čase a interaktivní zapojení:
S využitím mechanismů zpětné vazby v reálném čase umožnila událost účastníkům poskytnout okamžité postřehy a návrhy. Tato interaktivita pomohla zpřesnit výsledky projektu a lépe je sladit s potřebami pedagogů a studentů.
 
Lepší porozumění problémům s učením:
Virtuální platforma umožnila hloubkové diskuse o problémech s učením a poskytla pedagogům a pracovníkům odborného vzdělávání a přípravy jasnější pochopení těchto výzev. Toto porozumění je klíčové pro rozvoj účinných strategií na podporu studentů s poruchami učení v různých vzdělávacích prostředích.
 
Posílené akademické sítě:
Tato událost podpořila silnější akademické sítě propojením pedagogů, odborníků a zúčastněných stran prostřednictvím virtuálních platforem. Tato konektivita podporovala výměnu osvědčených postupů a společné iniciativy a posilovala kolektivní odborné znalosti v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
 
Efektivní využití digitálních nástrojů:
Akce demonstrovala efektivní využití digitálních nástrojů pro komunikaci a spolupráci a předvedla, jak mohou technologie řídit výsledky vzdělávání a podporovat partnerství. Účastníci se dozvěděli o nejnovějších digitálních pokrokech v odborném vzdělávání a jejich praktických aplikacích.
 
Komplexní sdílení informací:
Účastníci získali podrobné informace o technologickém vývoji odborného vzdělávání a přípravy v Lotyšsku i v zahraničí. Toto setkání zaměřené na sdílení znalostí zdůraznilo současné trendy a inovace a připravilo pedagogy na to, aby tyto pokroky začlenili do svých vyučovacích postupů.
 
Povědomí o příležitostech EU a Erasmus+:
Virtuální setkání poskytla komplexní informace o financování EU a příležitostech programu Erasmus+. Tento návod pomohl účastníkům pochopit, jak získat přístup k financování a využít Erasmus+ pro další vzdělávací projekty.
 
Přehled události:
 
První sezení (80 minut):
 
Úvodní poznámky: Paní Dagnija Vanaga zahájila událost a udala tón pro produktivní zasedání.
Prezentace hostů: Představené projevy místních a mezinárodních expertů, sdílení cenných postřehů a zkušeností.
Diskuse o výsledcích projektu: Hluboká diskuse o výsledcích projektu se zaměřením na změny pozorované u studentů s poruchami učení před a po realizaci projektu.
Druhá část (80 minut):
 
Ukázka interaktivní platformy: Byly provedeny ukázky platformy Social-Vet 4.0 a kódovacích her. Účastníci interagovali s nástroji a poznali jejich praktické výhody.
Praktická účast: Vzdálení účastníci se zapojili do vzdělávacích her, což jim umožnilo z první ruky porozumět jejich funkčnosti a dopadu.
Závěrečná sekce otázek a odpovědí (40 minut):
 
Interaktivní otázky a odpovědi: Otevřené fórum pro účastníky, kde mohou klást otázky a objasňovat pochybnosti o výstupech projektu. Toto zasedání také shromáždilo konstruktivní zpětnou vazbu pro budoucí vylepšení.
Výsledek:
Virtuální multiplikační akce účinně šířila výsledky projektu a podporovala hlubší porozumění mezi pedagogy a zúčastněnými stranami. Zvýšil dosah a dopad projektu prostřednictvím interaktivních relací a zpětné vazby v reálném čase. Tato událost také posílila akademickou spolupráci a zdůraznila význam digitálních nástrojů a možností financování pro rozvoj odborného vzdělávání.
 
Rozdíly mezi plánovaným a realizovaným:
Skutečná událost těsně odpovídala plánované verzi, přičemž hlavním rozdílem byla vyšší než očekávaná úroveň zapojení a širší geografický dosah dosažený prostřednictvím virtuálního formátu.

Obrázky

Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.