Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Multiplikační akce v České republice

Multiplikační akce v České republice

Typ multiplikační akce: Seminář Pořádající instituce: Střední škola automobilní a informatiky.

Městem semináře je Praha, ČR Cíle semináře:
 
- Přenést PPR1 (produkty výsledků projektu1) a PPR2 na cílovou skupinu jako tváří v tvář a virtuální, - Monitorovat, posuzovat, vyhodnocovat a aktualizovat produkty výsledků projektu získáváním kritických nápadů pozvaných lidí, kteří jsou profesionálové ve svých oborech, - Zvýšit informovanost učitelů, školitelů, instruktorů, školicích orgánů pro odborné vzdělávání, školicích středisek pro odborné vzdělávání, univerzit a lidí, kteří pracují v oblasti speciální pedagogiky na studentech s poruchami učení, poruchami a poruchami, - Zvýšit úsilí vycházet vstříc potřebám lidí, kteří jsou spojeni se vzděláváním studentů s poruchami učení nebo postižením, zejména v době Covid-19, - zvětšit oblast pokrytou akademickými institucemi v národních a mezinárodních studiích, - podporovat a sdílet výstupy projektu komunikací a spoluprací s cílovými skupinami, - přispívat k rozvoji technologií v odborném vzdělávání v ČR a dalších partnerských zemích i dalších evropských zemích, - informovat účastníky o fondech Evropské unie a Erasmus+ příležitosti.
Hlavní předměty semináře: Představení produktů výsledků projektu;
Počet účastníků: 150
Délka je 200 minut,
Cílové skupiny: Organizace, které pracují pro studenty s poruchami učení, veřejné a soukromé školské úřady, akademici a další vzdělávací organizace, zástupci sektoru, který působí v oblasti digitalizace, IT technologií. Všechny pozvané osoby, 150 osob, budou určeny 45 dní před dobou činnosti, aby byla zajištěna jejich existence včas. Zašleme jim pozvánku s názvem semináře, obsahem, dobou trvání a místem konání semináře. Před konáním semináře bude u každého účastníka zkontrolován a potvrzen stav docházky. Pokud bude COVID-19 v tomto ročním období pokračovat, budou přijata požadovaná opatření. Na seminář již máme pohotovostní plán covid-19. Kromě toho také uspořádáme virtuální multiplikační akci pro lidi, kteří se nemohou zúčastnit osobního semináře. Minimální počet událostí virtuálního multiplikátoru je 100. Pokud však bude tento počet překročen, budou vítáni další hosté. Každý účastník multiplikačních akcí obdrží informační balíček, který obsahuje obsah, průběh, řečníky, aktivity, časy přestávek a další podrobnosti o semináři. Během semináře proběhnou tři sezení. První část semináře:
Délka: 80 minut,
-Úvodní slovo Milana Vorla, který je ředitelem Střední školy automobilové a informatiky,
-Cenný projev některých dalších místních i zahraničních hostů,
- Předání výstupů projektu pozvaným lidem s ohledem na cíle, výstupy, obecný cíl projektu a také na situaci studentů s poruchami učení před a po projektových aktivitách, Přestávka na kávu (15 minut)
Druhá část semináře;
Délka: 80 minut,
Náš projekt má dva projektové výstupy, z nichž oba vyplní různé mezery v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Sociální/vzdělávací platforma Social-Vet 4.0 bude velmi užitečná a inovativní pro zlepšení problémů studentů s učením. Obsah, přihlašování a používání e-platformy bude předvedeno pozvaným lidem.
Pedagogické hry pro kódování pro studenty s poruchami učení v organizacích odborného vzdělávání a přípravy zahrnují různé hry, které učí, jak programovat od začátku až po vyšší úrovně. Hry bude možné hrát online i offline. Každou z pedagogických her si tak zahrají dobrovolníci z řad pozvaných lidí pomocí svých chytrých telefonů nebo tabletů. Aplikovaná demonstrace zanechá na účastníky silný dopad, protože uvidí, co a jak se studenti s poruchami učení učí z her.
Přestávka na kávu (15 minut)
Druhá část semináře;
Délka: 40 minut,
Závěrečná část semináře bude rozdělena na otázky a odpovědi. V první řadě budou účastníci semináře během tohoto setkání klást koordinátorské organizaci oficiální otázky týkající se projektu a jeho výstupů. V důsledku toho nebudou žádné pochybnosti o událostech a výsledcích. Odborná zpětná vazba od všech pozvaných, aby přispěli k rozvoji výstupů, bude převzata v rámci doporučení. Seminář napomůže k vytvoření vhodných podmínek pro dlouhodobý úspěch po skončení období financování. Seminář poskytne všem cílovým skupinám a aktérům zahrnutým v této aplikaci příležitost setkat se a vyměňovat si osvědčené postupy v oblasti rozvoje odborného vzdělávání a přípravy a také navazovat potenciální spolupráci na vzájemně výhodných tématech.

Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.