Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Multiplikační akce tváří v tvář v Turecku

Multiplikační akce tváří v tvář v Turecku

Typ multiplikační akce: Seminář Pořádající instituce: Van Genclik Egitim Akademisi Městem semináře je Van, Turecko

Cíle semináře:
 
Přenést Výsledky projektu 1 (PPR1) a Výsledky projektu 2 (PPR2) na cílovou skupinu prostřednictvím osobních interakcí.
Monitorovat, hodnotit, vyhodnocovat a aktualizovat výsledky projektu získáváním kritické zpětné vazby od profesionálů v příslušných oborech.
Zvýšit informovanost učitelů, školitelů, instruktorů, školicích orgánů pro odborné vzdělávání a přípravy, školicích středisek pro odborné vzdělávání a přípravy, univerzit a pracovníků ve speciálním vzdělávání o studentech s poruchami učení, postižením a poruchami.
Zvýšit úsilí o naplnění potřeb těch, kteří se podílejí na vzdělávání studentů s poruchami učení nebo postižením, zejména v souvislosti s pandemií COVID-19.
Rozšířit záběr akademických institucí v národních a mezinárodních studiích.
Propagovat a sdílet výstupy projektu zapojením a spoluprací s cílovými skupinami.
Přispívat k rozvoji technologií v odborném vzdělávání v Turecku, partnerských zemích a dalších evropských zemích.
Informovat účastníky o fondech Evropské unie a příležitostech programu Erasmus+.
Hlavní předměty semináře: Představení a šíření výsledků projektu.
 
Počet účastníků: více než 60 (tváří v tvář)
Délka: 200 minut
 
Cílové skupiny: Organizace pracující se studenty s poruchami učení, veřejné a soukromé školské úřady, akademici, další vzdělávací organizace a zástupci sektorů zapojených do digitalizace a IT technologií.
 
Provedení události:
Všech 60 účastníků bylo vybráno 45 dní před seminářem, což zajistilo včasné pozvánky, které obsahovaly podrobnosti o semináři. Před seminářem byla potvrzena účast. Navíc byla uspořádána virtuální multiplikační akce pro ty, kteří se nemohli osobně zúčastnit, přičemž se očekává minimálně 100 účastníků. Nad tento počet byli vítáni další virtuální účastníci.
 
Každý účastník obdržel informační balíček obsahující podrobnosti o obsahu semináře, průběhu, řečnících, aktivitách, přestávkách a další relevantní informace. Seminář byl rozdělen do tří bloků:
 
První relace:
Délka: 80 minut
 
Úvodní projev Tanera Temizera, ředitele Van Gençlik Eğitim Akademisi.
Projevy ostatních hostů.
Prezentace výstupů projektu, zdůraznění cílů, výstupů a celkového záměru projektu a situace žáků s poruchami učení před a po projektových aktivitách.
Přestávka na kávu: 15 minut
 
Druhá relace:
Délka: 80 minut
 
Ukázka platformy Social-Vet 4.0, která ukazuje její užitečnost a inovace při řešení problémů studentů s učením. Byl ukázán proces registrace a používání e-platformy.
Úvod do pedagogických her pro kódování, určené pro studenty s poruchami učení v organizacích odborného vzdělávání a přípravy. Hry, které lze hrát online i offline, byly předvedeny s dobrovolnými účastníky pomocí jejich chytrých telefonů nebo tabletů.
Přestávka na kávu: 15 minut
 
Závěrečná sekce:
Délka: 40 minut
 
Setkání s otázkami a odpověďmi, kde se účastníci ptali představitelů partnerské organizace na projekt a jeho výstupy, aby byla zajištěna srozumitelnost a vyřešeny případné pochybnosti.
Sběr odborné zpětné vazby od všech účastníků pro další rozvoj výstupů projektu.
Výsledek:
Seminář usnadnil úspěšné sdílení a šíření výsledků projektu a podpořil hlubší porozumění a povědomí mezi cílovým publikem. Účastníci se aktivně zapojili, poskytovali cennou zpětnou vazbu a vyjadřovali zájem o budoucí spolupráci. Virtuální událost zajistila širší dosah a inkluzivitu a umožnila více lidem těžit ze zjištění a inovací projektu. Tato událost položila základy pro pokračující úspěch a potenciální partnerství v období po financování rozvoje odborného vzdělávání a přípravy.

Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.