Weilova 1270/4 102 00 Praha 10 – Hostivař

+420 242 456 100

Náš projekt

I code the future

Náš projekt si klade za cíl usnadnit nebo urychlit výuku lekcí kódování pomocí vzdělávacích her, které mají být organizovány tak, aby podporovaly pohodlné a snadné porozumění studentům s poruchami učení. Umožnit studentům s poruchami učení začlenit se do odborného vzdělávání a na trh práce v České republice, Evropě. Inovativními digitalizovanými gamifikačními nástroji přispíváme k výuce kódování na odborných školách a v organizacích odborného vzdělávání a přípravy. Učiníme výuku kódování relevantnější pro potřeby studentů odborného vzdělávání a přípravy, zejména těch s poruchami učení.

Inovativní hry se zaměří na proces výuky a učení tím, že do her vloží výukové materiály. Vytvoří sociální a vzdělávací platformu nazvanou social-Vet 4.0. Na této platformě se sejdou všichni studenti odborných škol, učitelé a odborníci na speciální pedagogiku a také rodiče žáků s poruchami učení. Zatímco studenti s poruchami učení se budou zapojovat do některých digitálních nástrojů a zvyšovat svou digitální gramotnost a socializovat se, odborníci ve speciálním školství, učitelé odborného vzdělávání a přípravy a rodiče budou moci předávat know-how mezi těmito skupinami.

Co-funded
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.